Akita Inu

Anko

Anko Mitarashi do Tibiquary

 Fêmea
 28/04/2015
Ficha Completa

Zangatsu

Hakufumy-No Zangatsu Maru Go

 Macho
 07/02/2014
Ficha Completa

Keiko

Keiko Hime Go do Tibiquary

 Fêmea
 22/01/2014
Ficha Completa

Mei

Mei Terumi do Tibiquary

 Fêmea
 28/04/2015
Ficha Completa

Narumi

Narumi Hime-Go do Tibiquary

 Fêmea
 20/04/2015
Ficha Completa

Nyoko

Nyoko Hime-Go do Tibiquary

 Fêmea
 16/02/2010
Ficha Completa

Oshare

Oshare go do Tibiquary

 Fêmea
 08/02/2011
Ficha Completa

Ryomou

Ryomou Shimei-Go do Tibiquary

 Fêmea
 30/05/2014
Ficha Completa

Sakura

Sakura Go do Tibiquary

 Fêmea
 22/01/2014
Ficha Completa

Seiryo

Seiryo Egao Go of Fighting Dog

 Macho
 10/07/2010
Ficha Completa

Senju

Senju Tsunade-Go do Tibiquary

 Fêmea
 28/04/2015
Ficha Completa

Shiro-Maru

Shiro-Maru Go do Tibiquary

 Macho
 24/12/2011
Ficha Completa

Takame

Takame-Go do Tibiquary

 Fêmea
 11/12/2014
Ficha Completa

Tochi

Tochi Komachi-Go do Tibiquary

 Fêmea
 18/07/2013
Ficha Completa

Toogarashi

Toogarashi Go do Tibiquary

 Fêmea
 20/01/2014
Ficha Completa