Dayton

Dayton Futeki Minami-No Fuku

Dayton
(Pai)

Akimichi

Akimichi Chouji-Go do Tibiquary

Akimichi
(Mãe)

Dados

 Nascimento: 29/04/2019
 Machos: 2
 Fêmeas: 2
 Observações


Filhotes Akita Inu

Macho 1

Macho 1

Vendido


Macho 2

Macho 2

Vendido

Vendido


Fêmea 1

Fêmea 1

Vendida


Fêmea 2

Fêmea 2

Vendida


Pedigree

Pais Avós Bisavós
Dayton Futeki Minami-No Fuku
Akari Angeland Megumaro OdziAkari Angeland Aomori
Akari Angeland Ioshiko
Bishu Minami-No FukuShuuichi Go From Hachimantai
Fuku Go Saku Tenshi
Akimichi Chouji-Go do Tibiquary
Hakufumy-No Zangatsu Maru Go
Ryuuhou Go Zenposha
Hakufumy-No Haruka Go
Dairyuu Hime Go YamadaBuuyo Go De Yamada
Zuii Go De Yamada

Entre em contato